Helden-Bikkels

We willen Marièlle en Dennis bedanken voor de leuke dag die we mochten beleven.
We mochten een kijkje in de keuken nemen van de Bikkels.
We zijn trots dat wij u mogen vertellen dat wij de fantastische bikkel die door Marièlle en Dennis is ontwikkeld mogen verkopen.
Deze 2 helden horen zeker bij mijn Helden.